Om projektet

Från början planerade Dackevind AB att söka ett s.k. boxtillstånd inom det aktuella projektområdet. Under 2019 har Dackevind AB låtit genomföra de sista inventeringarna som krävs för att lämna in en ansökan. Den kommande ansökan kommer göras med fasta positioner med mindre flyttmån för vindkraftverken istället.

Självklart kommer avståndet fortsätta vara minst 1,5 km till närmaste bostad även med dessa placeringar.

Information till samråd Maj 2019
Samrådsunderlag Mösjöberg Dackevind
Ljudbilaga
Skugga Bilaga
Fotomontage