Om projektet

Samråd med allmänheten
Under tiden 7 maj till 17 juni 2019 höll Dackevind AB skriftligt samråd med allmänheten. Detta kompletterades med öppet hus den 23 maj i Målilla. Samrådet var välbesökt men många hade förväntat sig ett annorlunda upplägg.

Därför höll Dackevind ett utökat samråd den 27 januari 2020. Samrådet inleddes med en presentation och genomgång av läget i projektet, det justerade projektområdet presenterades med de tänkta placeringarna för vindkraftverken. Presentationen följdes av frågestund.

Nedan finns protokoll från det utökade samrådet, information kring gällande placerings ljud- och skuggberäkningar samt hinderbelysning.