Kontakt

Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen via epost eller brev. Inkomna synpunkter och frågor kommer redovisas i den samrådsredogörelse som ska finnas med i tillståndsansökan som lämnas in till Länsstyrelsen.

Emma Polder
Email: emma.polder@emstrategi.se
Postadress:
Box 17
597 21 Åtvidaberg
Tel 076-867 02 75

Ola Forsell Tel: 073-066 63 43
Olof Rosander Tel: 070-340 86 00