Startsida

Dackevind AB planerar att söka miljötillstånd för maximalt 13 stycken vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter, i skogen mellan Målilla-Mörlunda-Virserum.

Med hänsyn till närboende och verksamheter inom tex turismnäringen har Dackevind beslutat att hålla minst 1500 m mellan närmaste vindkraftverk och bostad, där inte annat avtalats med markägare. Detta för att minska den visuella påverkan på landskapet.

Det krav som finns på avstånd mellan vindkraftverk och bostäder är att ljudnivån inte överstiger 40 dB(A) vid bostäderna. Med det avstånd Dackevind valt att hålla ligger nästan alla bostäder under 35 dB(A). Ett modernt kylskåp låter ca 40-42 dB(A) idag.

När alla inventeringar nu är klara har Dackevind bestämt att kommande tillståndsansökan kommer göras med fasta positioner.

Utökat samråd 27 janurai 2020

Under tiden 7 maj till 17 juni 2019 höll Dackevind AB skriftligt samråd med allmänheten. Detta kompletterades med öppet hus den 23 maj i Målilla. Samrådet var välbesökt men många hade förväntat sig ett annorlunda upplägg.

Därför höll Dackevind ett utökat samråd den 27 januari 2020. Samrådet inleddes med en presentation och genomgång av läget i projektet, det justerade projektområdet presenterades med de tänkta placeringarna för vindkraftverken. Presentationen följdes av frågestund.

Nedan finns protokoll, samt inom kort även ytterligare information kopplat till placeringarna av vindkraftverken såsom ljud- och skuggberäkningar.

Information till samråd Januari 2020

Protokoll utökat samråd 200127

Information till samråd Maj 2019
Samrådsunderlag Mösjöberg Dackevind
Ljudbilaga
Skugga Bilaga
Fotomontage