Startsida

Välkommen på ytterligare samråd!

Under tiden 7 maj till 17 juni 2019 höll Dackevind AB skriftligt samråd med allmänheten. Detta kompletterades med öppet hus i form av en utställning den 22 maj i Målilla. Flertalet frågor och synpunkter kom in. Därför kommer ett nytt samråd hållas.

När: 27 januari kl. 18.30

Var: Skeppet, Målilla

Samrådet inleds med en genomgång av projektet samt inkomna synpunkter och frågor. 

Inbjudan har sänts ut till samma utskickskrets som föregående samråd, samt annonseras även i dagspress.

Information till samråd Maj 2019
Samrådsunderlag Mösjöberg Dackevind
Ljudbilaga
Skugga Bilaga
Fotomontage