Startsida

Under tiden 7 maj till 17 juni 2019 höll Dackevind AB skriftligt samråd med allmänheten. Detta kompletterades med öppet hus i form av en utställning den 22 maj i Målilla.

Flertalet frågor och synpunkter lämnades in. För att reda ut och klargöra många frågetecken och missuppfattningar kommer ett nytt samråd att hållas efter årsskiftet. Inbjudan till detta kommer dels annonseras här på vår hemsida, via post till samma utskickskrets som till samrådet som hölls i maj och i dagspressen.

Från början planerade Dackevind AB att söka ett s.k. boxtillstånd inom det aktuella projektområdet. Under 2019 har Dackevind AB låtit genomföra de sista inventeringar som krävs för att kunna lämna en in tillståndsansökan. Den kommande ansökan kommer göras med fasta positioner med mindre flyttmån för vindkraftverken.
Självklart kommer avståndet även fortsätta vara minst 1,5 km till närmaste bostad även med dessa placeringar.

Information
Samrådsunderlag Mösjöberg Dackevind
Ljudbilaga
Skugga Bilaga
Fotomontage