Startsida

Dackevind AB planerar att söka miljötillstånd vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter, i skogen mellan Målilla-Mörlunda-Virserum.

Under projektets gång har planen på att söka box-tillstånd för maximalt 15 st vindkraftverk nu landat i en kommande ansökan med fasta positioner för 11 st vindkraftverk.

Med hänsyn till närboende och verksamheter inom tex turismnäringen har Dackevind beslutat att hålla minst 1500 m mellan närmaste vindkraftverk och bostad, där inte annat avtalats med markägare. Detta för att minska den visuella påverkan på landskapet.

Det krav som finns på avstånd mellan vindkraftverk och bostäder är att ljudnivån inte överstiger 40 dB(A) vid bostäderna. Med det avstånd Dackevind valt att hålla ligger nästan alla bostäder under 35 dB(A). Ett modernt kylskåp låter ca 40-42 dB(A) idag.

När alla inventeringar nu är klara har Dackevind bestämt att kommande tillståndsansökan kommer göras med fasta positioner. För mer info kring aktuella placeringar och beräkningar, se Om projektet.